ivon 2.png

Eco-BIN


Eco- BINAsundra Group


קצת עלינו ועל חזון החברה


אנו חברים בקבוצת יוניסטרים "הרב תחומי עמל זרזיר" , מאמינים שאנחנו קבוצה חזקה ומשמעותית, יעילה ואפקטיבית מכבדים את האונשות, אנו מקדמים יושרה ופתיחות בכל מה שאנחנו עושים ומעודדים חדשנות ועמידה באתגרים

אנו עובדים מעבר לגבולות כדי לענות על צרכי הלקוחות שלנו וכדי לעזור לחברה לנצח

!יזמות היא מנהיגות, היכולת לבנות, לחדש, להניע, להצטיין ומעל הכל, לחלום
החזון שלנו לגבי יזמות הוא שינוי העולם - לא משנה כמה קטן או גדול זה השינוי

זה יהיה שווה, במיוחד אם זה יביא לטכנולוגיה חדשה, יצירת מקומות עבודה או שינוי חברתיבאחד מסיעורי המחות שלנו עלה שאחוז מסוים מהאנשים לא זורקים את הזבל לתוך פחי האשפה וזאת בעיה ניכרת ברחבי הארץ והבנו שיש גם בעיה נוספת שאנשים חוששים לעבור דרך כבישים מסויימים בגלל חוסר התאורה.. בדיוק בגלל זה חשבנו על המיזם הבא

פח אשפה לרחוב, אטרקטיבי ומעוצב מנוריות לד ומצויד בפאנל סולארי ,במהלך היום אור השמש מומר לחשמל ונשמר בסוללה שנמצאת בפח.. ובלילה הסוללה מספקת את החשמל לנוריות הלד ובכך הם יהיו מוארים כל הלילה עד שהחשמל ינוצל עד תומו או שקולט האור מכבה את האור עם הופעת השמש.. מה שמעניק ביטחון אישי יותר לאנשים שעוברים ברחוב ומגביר את הנוכחות של האורות בלילה..לפח האשפה יהיה מגוון סגנונות שונים..המראה חדשני וייחודי, מייפה ומבהיר את הסביבה, מוסיף צבע מודרני לערים ולמפעלים ולמקומות ציבוריים מה שמשפר את השירות לתושב, מעניק חזות ונראות יותר יצירתית וידודתית לסביבהAsundra- nothing is impossible

Eco-BIN

סקר שוק ומודל קנבס העסקי

151515.png

דף מוצר קנבס


Make the planet SMILE again

background
Follow This Page + Follow This Page + Following This Page
Follow This Page
Get notified by email when this page has new information!
* We'll only use this to notify you regarding this page
Follow This Page
Get notified by email when this page has new information!
* You'll be able to stop following at any time.
You're following this page!
We'll email you when this page has new information. You can stop following at any time.
You're following this page!
We'll email you when this page has new information.
×